8 lutego 2010

"Jakże inaczej wygląda nasze życie, kiedy wiemy
co jest naprawdę dla nas ważne i kiedy utrzymując
obraz tego w umyśle upodobniamy i zbliżamy się
coraz bardziej do tego, co najbardziej się dla
nas liczy"

Stephen Covey