11 lutego 2010

"Jeśli ograniczasz się jedynie do tego, co wygląda na
możliwe i rozsądne, pozbawiasz się tego czego prawdziwie
pragniesz i wszystko co zostaje to jakiegoś rodzaju kompromis"

Robert Fritz