6 lutego 2010

"Najważniejszą opinią jest ta, którą mamy na własny temat,
a najważniejsze co mówimy to to, co mówimy do siebie."

Zig Ziglar