25 marca 2010

"Biednym nie jest ten, kto nie ma ani grosza.
Biedny człowiek to ten, kto nie ma marzeń"

Henry Ford