18 marca 2010

"Na przyszłość zastanawiaj się nie tylko nad tym,
czy prawdą jest to, co mówisz, lecz czy ten,
do kogo mówisz wytrzyma prawdę."