30 marca 2010

"Nie biegnij za szybko przez życie,
ponieważ najlepsze rzeczy zdarzają się nam,
wtedy gdy najmniej się ich spodziewamy."