11 marca 2010

"Nie możemy pozwalać, by definiowało nas ograniczone
postrzeganie innych ludzi."

Virginia Satir