31 marca 2010

"Świadome życie wymaga bycia szczerym; wymaga uczciwego
i otwartego słuchania i odpowiadania innym; wymaga
bycia obecnym w chwili bieżącej."

Sidney Poitier