1 marca 2010

"Wiem, że miłość potrzebuje wolności. Nie będę niczyją niewolnicą! Mogę być tylko niewolnicą własnego serca, a to jest jarzmo słodkie."

Paulo Coelho