22 marca 2010

"Życie nie składa się z pragnień, lecz z czynów"