22 kwietnia 2010

"Naszą największą słabością jest poddawanie się.
Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz."

Thomas Edison