14 kwietnia 2010

"Nie wystarcza tylko pragnąć osoby jako dobra dla siebie,
trzeba ponad to - i przede wszystkim - pragnąć również jej dobra."

Jan Paweł II