18 kwietnia 2010

"Zawsze jest właściwy czas na zrobienie tego co należy."