10 kwietnia 2010

"Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe,
dopóki nie zostanie to zrobione."

Nelson Mandela