6 maja 2010

"Człowiek jest sumą swoich uczynków, a nie przekonań."

Josif Brodski