1 maja 2010

"Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Trzeba być właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie."

T. Harv Eker