14 czerwca 2010

"Nie dzięki nadzwyczajnym uzdolnieniom,
nie dzięki chwilowemu natchnieniu,
nie nagle i niespodziewanie,
ale dzięki konsekwentnym wysiłkom
osiągnąłem tak pomyślne wyniki."

Johann Wolfgang von Goethe