12 lipca 2010

"Jedyną ułomnością ludzką jest złe nastawienie."

Scott Hamilton