31 lipca 2010

"Ten tylko ani jednego dnia nie utraci, kto w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci."

Ignacy Krasicki