27 września 2010

Kredo Optymisty

"Obiecaj sobie, że:
Będziesz tak silny, że nic nie zmąci Twojego spokoju ducha.
Będziesz rozmawiał o zdrowiu, szczęściu i dobrobycie z każdą sobą,
którą spotkasz. Postarasz się, żeby każdy Twój przyjaciel poczuł się wyjątkowy. Będziesz tryskał optymizmem i szukał dobrych stron każdej sytuacji. Będziesz zawsze myślał o najlepszym, pracował dla najlepszych i oczekiwał najlepszego. Będziesz tak samo entuzjastyczny wobec sukcesów innych ludzi, jak wobec własnych.
Zapomnisz o błędach z przeszłości i skupisz się na tym, co chcesz
osiągnąć w przyszłości. Zachowasz pogodę ducha bez względu na okoliczności i obdarzysz uśmiechem każdego, kogo spotkasz na swojej drodze. Skupisz się na udoskonalaniu siebie tak bardzo , że nie będziesz miał już czasu na krytykowanie innych. Będziesz zbyt pogodny, żeby się martwić, zbyt szlachetny, żeby się złościć, zbyt silny, żeby się bać i zbyt szczęśliwy, żeby myśleć o kłopotach.
Będziesz myślał dobrze o sobie i ogłaszał ten fakt całemu światu -
nie głośnymi słowami, lecz wspaniałymi czynami. Będziesz żył w przekonaniu, że cały świat jest po Twojej stronie, jeśli tylko pozostaniesz wierny temu, co jest w Tobie najlepsze."

Joe Vitale