22 września 2010

"Przeciwności rodzą wytrwałość,
a twardzi wygrywają. I pozostają na placu."