30 września 2010

"Życie to sztuka wyciągania wystarczających wniosków z niewystarczających przesłanek."

Samuel Butler