4 listopada 2010

"Jest o wiele lepiej wiedzieć, gdzie się podąża, nie wiedząc jak, niż wiedzieć, jak iść, nie wiedząc dokąd."

przysłowie meksykańskie