19 listopada 2010

"Nie jest piękny ten, kto ma piękną twarz, ale ten, kto ma piękną duszę."

przysłowie rosyjskie