27 listopada 2010

"Przykład nie jest główną metodą wpływania na innych. Jest jedyną."

Albert Schweitzer