9 grudnia 2010

"Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach."

Stefan Kisielewski