25 stycznia 2011

"Człowiek jest nie tylko sprawcą swoich czynów, ale poprzez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą samego siebie".

Jan Paweł II