18 stycznia 2011

"Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabiera."

Northcote Parkinson