14 stycznia 2011

"Nie pozwól dniowi wczorajszemu zająć zbyt dużo dnia dzisiejszego."

Przysłowie Indian Cherokee