26 stycznia 2011

"Odwaga nie polega na nieodczówaniu strachu, ale na umiejętności działania mimo niego".

Shelogh Brown