27 lutego 2011

"Bądź wierny sobie, a nie będziesz niewierny innym."

Francis Bacon