20 lutego 2011

"Kochać to nie oznacza jednak kochać siebie w kimś innym. To jest światłe działanie, bazujące na szacunku drugiej osoby poprzez porozumienie. Ukochanego się nie poucza, ale obserwuje się go. Nie zmienia się go, ale ogląda się jego rozwój. Nie kieruje się nim, ale towarzyszy mu. Kochać to znaczy być dużo bliżej zrozumienia niż zobowiązania."

Valerie Tasso