5 lutego 2011

"Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi."

Tadeusz Kościuszko