11 lutego 2011

"Umysł ludzki zaprzątają nie wydarzenia, lecz myśli o wydarzeniach. Jeżeli więc coś nam przeszkadza, wstrzymuje nas albo rozprasza, nidgy nie wińmy innych, lecz siebie samych, to znaczy swoje myśli."

Epiktet