8 marca 2011

"Człowiek powinien sięgać po to, co przewyższa jego możliwości."

Robert Browning