7 marca 2011

"Można rozpalić nowy ogień, lecz nie sposób wskrzesić ognia raz ugaszonego."

Wang Chong