28 marca 2011

"Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie."

Peter Drucker