17 marca 2011

"Nic tak nie przyczynia się do szybkiego sukcesu jak cudze błędy."

Roger Bacon