12 marca 2011

"Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to, co robimy, lecz i za to, czego nie robimy."

Lao - Tse