30 marca 2011

"Wielkie umysły mają cele. Małe umysły mają życzenia."

Washington Irving