24 maja 2011

"Mądry człowiek nie czeka na okazje, sam je stwarza."

Francis Bacon