4 maja 2011

"Większość ludzi nie prowadzi swojego życia. Oni tylko je akceptują."

John Kotter