30 czerwca 2011

"Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to co robimy, także za to czego nie robimy."

Molier