19 czerwca 2011

"Który dzień jest dniem straconym? Ten, w którym się nie śmiałeś."

Phil Bosmans