7 czerwca 2011

"Na próżno robić więcej, jeśli można osiągnąć to samo, robiąc mniej."

William Ockham