25 czerwca 2011

"Pierwsze prawo sukcesu, to skoncentrowanie się na skierowaniu całej energii na jeden punkt i posuwanie się w jego kierunku, bez oglądania na prawo lub lewo."

William Mathews