16 lipca 2011

"Gdy wszystkie fizyczne i umysłowe zasoby są skoncentrowane na jednym zadaniu, zdolność do jego wypełnienia wzrasta wielokrotnie."

Norman Vincent Peale