1 lipca 2011

"Miłość ugruntowana na wspólnym szacunku nigdy się nie kończy."

Ignacy Krasicki