25 lipca 2011

"Nie można pokochać nikogo, dopóki nie pokocha się samego siebie."

William Wharton