30 lipca 2011

"Nie próbuj być lepszy od innych, ale nigdy nie ustawaj w staraniach, by być najlepszym, jak możesz."

John Wooden